Nieuws

Nieuw: European Summer Course for Chamber Music

De editie van 2021 markeert het begin van de European Summer Course for Chamber Music (kortweg ESC).

Het Orlando Festival heeft mede dankzij twee genereuze fondsen, het Elisabeth Strouven Fonds en het Wealtheon Fonds, de mogelijkheid geschapen voor 20 tot 40 jonge musici in vaste ensembles om deze bijzondere en uitgebreide zomercursus te volgen. Ze krijgen behalve lessen in samenspel diverse workshops aangeboden.

Met de komst van de ESC transformeert de voormalige masterclass van het Orlando Festival in een tiendaags uitgebreid aanbod van lessen, concerten en workshops, enigszins in de lijn zoals die al vanaf 2015 is uitgezet, maar dan met een veel bredere opzet en met een extra ondersteunend programma voor talentontwikkeling. ESC brengt de meest getalenteerde jonge musici van 18 tot 32 jaar in kamermuziekverband samen, waarbij een gedeelde interesse in Europees erfgoed en een voortdurend streven naar excellentie belangrijke voorwaarden voor deelname zijn, om aldus de aandacht voor en de kwaliteit van de Europese kamermuziekpraktijk te versterken en daarbij volgende generaties musici en publiek te interesseren en inspireren. Doelen zijn daarbij vergroting van kennis en ervaring op diverse aspecten van de muziekpraktijk. Die omvat zowel muzikale thema’s, in de vorm van HIP (historically informed performance) met betrekking tot de uitgangspunten van de hedendaagse uitvoeringspraktijk, alsook nuttige technieken, zoals efficiënte repetitiemethodes, kennis van leertrajecten en omgaan met fysieke en mentale belasting. Dit alles in de vorm van masterclasses en workshops. In de masterclasses komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: partituurbehandeling, methodes van aanpak, vormanalyse en harmonisch inzicht, kritisch lezen van Urtext-edities, partituurlezen, tempokeuze, gebruik van metronoom, stemming en intonatie, analyse van verschillende niveaus van het stemmenweefsel, eenheid van stijl, uniformiteit (of niet).

In de workshops wordt gewerkt aan onderlinge communicatie, improvisatie, stemontwikkeling voor instrumentalisten en de ontwikkeling van het innerlijke horen, houdingscorrectie, het toepassen van de verworvenheden van de kinesiologie en het gebruik van Emotional Freedom Techniques (EFT) ter reducering van podiumangst. Ook worden Yoga en Qi Gong sessies gehouden, speciaal op musici toegesneden. Het aanbieden van deze workshops komt voort uit de overtuiging dat de introducties en verdiepingen zullen leiden tot een volwaardiger profiel van de jonge kamermusici.

Op de middagconcerten van de Orlando Festival editie van augustus 2021 zullen voornamelijk de ESC-ensembles optreden, vaak ook in de vorm van openbare masterclasses.

Lees hier meer over de ESC

Overzicht

Cookies & privacy

We gebruiken slechts functionele en analytische cookies. Verder niets!

Privacy policy | Sluit