NIEUWS/NEWS

Het Orlando Festival is ter ziele. De provincie Limburg heeft, na veertig jaar Nederlands oudste en grootste kamermuziekfestival te hebben gehuisvest, besloten om met ingang van 1 januari 2023 geen subsidie meer aan Stichting Kamermuziek Limburg, verantwoordelijk voor het organiseren van het Orlando Festival, te verlenen. Daarmee houdt niet alleen het Orlando Festival op, maar ook verdwijnen -zonder van de zijde van de provincie enig alternatief te bieden- vijftig kamermuziekconcerten in Limburg. De Raad van Toezicht en de directeur/artistiek leider betreuren deze beslissing, zij zien echter geen kans om het festival in de decennialange succesvolle formule overeind te houden zonder steun van de provincie.

In de laatste acht jaar van het Orlando Festival werden op het Etcetera label zes CD’s uitgebracht met vier portretten van Nederlandse componisten die tijdens het Orlando Festival werden uitgelicht: Oscar van Hemel, Hans Kox (dubbel-cd), Louis Andriessen en Rudolf Escher (dubbel-cd).

Ook verschenen op Etcetera zeven CD’s met Gruppo Montebello onder leiding van Henk Guittart, artistiek directeur van Orlando van 2014 tot 2023, gewijd aan het repertoire van de Weense Verein für musikalische Privataufführungen, Volume 3 tot en met 7, plus een aan Beethoven gewijde CD,  zie https://www.etcetera-records.com/artists/gruppo-montebello/

The Orlando Festival does no longer exist. The province of Limburg has decided to stop the financial support, as of January 1, 2023, after 40 years of housing the oldest and largest chamber music festival of The Netherlands. This not only means that the province is responsible for the end of the Orlando Festival, but it also marks the loss of 50 chamber music concerts, without any suggested alternative. The Board of Directors and the Director/Artistic Leader regret this decision, but they see no realistic option to maintain the festival, with its longtime successful formula, without provincial support.

What remains is the archive of programs of the 40 editions, available on this website under History, and countless radiobroadcasts. In the last eight years of the Orlando Festival six CDs were produced and released on the Etcetera label with portraits of four Dutch composers which were featured at the Orlando Festival: Oscar van Hemel, Hans Kox (double-CD), Louis Andriessen and Rudolf Escher (double-CD).

Etcetera also issued seven CD’s with Gruppo Montebello led by Henk Guittart, artistic director of Orlando from 2014 until 2023, devoted to the repertoire of the Viennese Verein für musikalische Privataufführungen, Volume 3 through 7, plus a special Beethoven CD,  see https://www.etcetera-records.com/artists/gruppo-montebello/

Cookies & privacy

We gebruiken slechts functionele en analytische cookies. Verder niets!

Privacy policy | Sluit