Deelnemers & bezoekers

European Summer Course for Chamber Music

Stichting Kamermuziek Limburg (SKL) bouwt in de periode 2021-2024 de Europese oriëntatie van de oorspronkelijke masterclasses van het Orlando Festival verder uit. In 2021 start de tiendaagse European Summer Course for Chamber Music (ESC), waar uitzonderlijk talent tijdens de festivalperiode samenkomt om in vaste ensembles intensieve kamermuzieklessen en bijzondere aanvullende workshops op het gebied van lichaam en geest te krijgen. Als dochterstichting van de SKL is in april de Stichting European Summer Course opgericht, om de belangen van de ESC optimaal te kunnen behartigen.

De missie van de European Summer Course for Chamber Music (ESC) is het samenbrengen van de meest getalenteerde jonge musici (van 18 tot 32 jaar) in kamermuziekverband, waarbij een gedeelde interesse in Europees erfgoed en een voortdurend streven naar excellentie belangrijke voorwaarden voor deelname zijn, om aldus de aandacht voor en de kwaliteit van de Europese kamermuziekpraktijk te versterken en daarbij tevens volgende generaties musici en publiek te interesseren en te inspireren.

Doelen zijn vergroting van kennis en ervaring betreffende diverse belangrijke aspecten van de muziekpraktijk. Dit omvat zowel muzikale thema’s, in de vorm van HIP (historically informed performance) met betrekking tot de uitgangspunten van de hedendaagse uitvoeringspraktijk, alsook nuttige technieken zoals efficiënte repetitiemethodes, kennis van leertrajecten en omgaan met fysieke en mentale belasting. Dit alles vindt plaats in de vorm van lessen, openbare masterclasses, coaching en workshops.

 

Tijdens de Masterclasses komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • partituurlezen
 • partituurbehandeling, methodes van aanpak
 • kritisch lezen van (Urtext-)edities
 • vormanalyse en harmonisch inzicht in de praktijk
 • tempokeuze, research, gebruik van metronoom
 • repetitiemethodes
 • stemmen, stemming en intonatie
 • analyse van verschillende niveaus van het stemmenweefsel
 • werken aan balans, methodes van aanpak
 • leren luisteren tijdens het spelen
 • het aangeven, het ‘leiden’ en het weglaten van cues
 • agogiek, frasering, rubato
 • articulatie
 • toonproductie en projectie
 • gebruik van vibrato, exploreren van diverse methodes
 • eenheid van stijl, uniformiteit (of niet)
 • wijze van onderling uiten van opbouwende kritiek
 • opstelling van het ensemble
 • podiumgedrag en aanpassingen aan akoestische omstandigheden
 • programmeren van volledige concerten

Workshops

 • onderlinge communicatie, met inbegrip van de verworvenheden van NLP (neuro-linguïstisch programmeren), groepspsychologie
 • improvisatie voor klassieke musici
 • stemontwikkeling voor instrumentalisten en de ontwikkeling van het innerlijke horen (‘finding your own voice’)
 • houdingscorrectie, toepassen van de verworvenheden van de kinesiologie
 • Emotional Freedom Techniques (EFT), ter reducering van podiumangst en alles wat daarmee samenhangt.
 • yoga, speciaal op musici toegesneden
 • Qi Gong, speciaal op musici toegesneden

Dagschema

In de dagelijkse praktijk van de ESC zal dit betekenen dat een musicus:

 • gedurende 10 dagen iedere dag een ensemble-les krijgt van 75 minuten van diverse docenten
 • dagelijks actief of als luisteraar aan een openbare masterclass deelneemt
 • over een eigen ensemblelokaal beschikt
 • een individuele studeerkamer kan boeken
 • gedurende de cursus twee individuele instrumentale lessen krijgt
 • dagelijks minstens één workshop meemaakt op gebieden die in het algemeen niet onderwezen worden op de conservatoria
 • ten minste vier openbare concerten geeft en incidenteel aan radio-opnamen meewerkt
 • dagelijks concerten bijwoont op het Orlando Festival

De ESC zal ook buiten de locatie Rolduc op een aantal locaties evenementen organiseren, om op deze wijze breder aandacht te genereren voor de activiteiten van de ESC. Aandacht voor dit scala aan educatieve onderwerpen is uniek voor Europa, en wordt in deze omvang niet aangeboden door Europese conservatoria, zeker niet gedurende één opleidingsperiode, op één locatie en evenmin in effectieve samenhang. Welkom gevolg van dit alles is dat ook het Orlando Festival publiek zal profiteren van de gegenereerde kennis en talentverzameling.

 

Deelnemers ESC

De cursus is toegankelijk voor Bachelor– en Master-studenten, voor recent afgestudeerde ensembles en voor jonge professionele kamermusici, in vaste formaties van duo tot en met nonet. Om de juiste samenhang te kunnen beleven, wordt het aantal deelnemers op maximaal 40 per cursusperiode gesteld. Voor de 20 meest excellente jonge talenten is een budget beschikbaar om hen kosteloos te kunnen laten deelnemen, waarbij ook reiskosten worden vergoed. Dit om te voorkomen dat er onwenselijke restricties zijn voor deelname door minder vermogende studenten. Tevens zullen deze beurzen een hoog niveau van de deelnemers garanderen. Bovendien heeft de ESC nog de mogelijkheid om na afloop van de cursus één of twee ensembles te selecteren die in aanmerking komen voor een extra stimulans in de vorm van een Nederlandse concerttournee, dan wel financiële steun inzake een vervolgcursus of een geproduceerde promotie-cd.

Aanmeldingsprocedure en -criteria

 • Je moet ingeschreven staan (of recent afgestudeerd) aan een conservatorium.
 • Je bent tussen de 18 en 32 jaar oud, gemeten op 1 september 2021.
 • Stuur minimaal 2 aanbevelingsbrieven van docenten/musici mee met je inschrijving.
 • Stuur daarnaast een video link (bijvoorbeeld Vimeo of Youtube) van 30 minuten aan contrasterend repertoire. Indien er niet genoeg materiaal is van ensemble sessies, dan voldoen ook individuele video links van de ensembleleden.
 • Een lijst van minimaal 50 minuten aan repertoire welke al geschikt is voor concerten.

Aanmelden kan door een E-mail te sturen aan artistiek directeur Henk Guittart: henk.guittart@orlandofestival.nl. Hij zal je vervolgens door het aanmeldingsproces leiden.

Deadline voor aanmelding is: 1 juni 2021! Je hoort uiterlijk vrijdag 4 juni of je geselecteerd bent of niet.

Overzicht deelnemers & bezoekers

Cookies & privacy

We gebruiken slechts functionele en analytische cookies. Verder niets!

Privacy policy | Sluit