English

Vriend van Orlando

Het Orlando Festival heeft uw steun nodig! We kunnen ieder jaar nog maar ternauwernood de eindjes aan elkaar knopen, en nog meer bezuinigen zonder de mooie Orlando formule aan te tasten is eenvoudigweg niet mogelijk.

We leven in een tijd waarin de overheid zich terughoudend opstelt ten aanzien van culturele organisaties. Ook de Stichting Kamermuziek Limburg, verantwoordelijk voor het organiseren van het Orlando Festival dat door Provincie Limburg en Gemeente Kerkrade structureel gesubsidieerd wordt, steunt de laatste jaren meer en meer op bijdragen van fondsen en particuliere donateurs.

We zijn dankbaar dat al deze particulieren en de fondsen ook daadwerkelijk met substantiële bijdragen het maatschappelijke en culturele belang van het Orlando Festival onderschrijven en het ons daarmee mogelijk maken om – met behoud van kwaliteit en met  vernieuwing en ontwikkeling van de Orlando- formule – het Orlando Festival tot een jaarlijks terugkerend uniek evenement te maken.

Sinds enkele jaren is er een groep Vrienden van het Orlando Festival. Dankzij dit initiatief en de gulle bijdragen van kamermuziekliefhebbers uit het hele land kan het Orlando Festival bijzondere projecten blijven realiseren. Wij hopen dat u, bezoeker van het festival, ons ook met een bijdrage wilt ondersteunen. Dat kan door uw gift, die fiscaal aftrekbaar is vanwege de ANBI-status van het Orlando Festival, onder vermelding van Vriend van Orlando over te maken op: Stichting Kamermuziek Limburg, Kerkrade. IBAN: NL.58.RABO.0132.2443.49

Voor de Vrienden van Orlando wordt jaarlijks tijdens het festival een speciaal evenement georganiseerd, ook willen we u graag vermelden op de diverse publicaties van het festival. Wanneer u liever anoniem wilt blijven, dan kan dat vanzelfsprekend ook.

Mocht u geïnteresseerd zijn in meer substantiële ondersteuning, bijvoorbeeld als sponsor van bepaalde evenementen of de jaarlijkse cd-opname door Gruppo Montebello, wilt u dan contact met ons kantoor opnemen? We bespreken ook graag met u de mogelijkheden van het organiseren van een huisconcert bij u thuis, of op een fraaie locatie. Dat kan ook buiten de festivalperiode gerealiseerd worden.

We hopen ook u als Vriend van Orlando te mogen verwelkomen!

Neem contact op met kantoor voor meer informatie: 045 369 05 56 of info@orlandofestival.nl.

Cookies & privacy

We gebruiken slechts functionele en analytische cookies. Verder niets! Wijzig je instellingen of bekijk ons privacy statement

Privacy policy | Sluit
Cookies instellen