Nieuws

Red het Orlando Festival!

Beste Orlando vriendin/vriend,

Vandaag, 13 augustus, zou het 39ste Orlando Festival losgebarsten zijn, met circa 40 concerten met vele uren muziek van Ludwig van Beethoven en Rudolf Escher en nog tientallen componisten uit vier eeuwen. Helaas verhindert het Covid-19 virus dit in 2020. We hoopten dat we de programmering naar 2021 konden verplaatsen, maar slecht nieuws bereikte ons gistermiddag: op 12 augustus werd het definitieve rapport van de Cultuurtank Limburg openbaar gemaakt. De Cultuurtank ziet geen aanleiding om het negatieve advies (over ‘gezonde’ bedrijfsvoering welteverstaan) aan te passen. Indien provincie Limburg dit definitieve advies ongewijzigd overneemt, houdt dat het einde van het 39 jaar bestaande Orlando Festival in.

Op 28 mei verzonden we een brief met een eerste verweer aan de gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed, de heer G.P.J. Koopmans. Op 13 juli stuurden we een contra-expertise van organisatie-adviesbureau Berenschot, vergezeld van een brief met een tweede verweer, aan de heer Koopmans. De conclusies uit de Berenschot rapportage zijn glashelder: uit alles blijkt dat het advies niet deugdelijk is.

Zoals blijkt uit de reactie van de Cultuurtank op het verweer van SKL (lees hier het definitieve advies en de reactie) is daarbij de Berenschot-rapportage niet meegenomen. De Cultuurtank “ontkent niet het belang” van het Orlando Festival, maar zorgt er met haar uitermate onwelwillende houding wel voor dat Orlando, een bloeiend festival zowel artistiek-inhoudelijk als wat deelnemers en bezoekersaantallen betreft, mogelijk ophoudt te bestaan. De herhaaldelijke melding van het door Orlando nieuw geworven publiek blijft onbeantwoord.

Wij doen een oproep aan u allen om een (vlammende) steunbetuiging voor het behoud en voortbestaan voor het Orlando Festival te zenden aan de Gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed, de heer G.P.J. Koopmans, en ons daarvan een kopie te zenden. Dat kan per brievenbuspost, of per e-mail aan beide hieronder weergegeven e-mailadressen.
Gedeputeerde Staten der Provincie Limburg
t.a.v. de Gedeputeerde Cultuur en Erfgoed
de heer G.P.J. Koopmans
Postbus 5700
6202 MA  MAASTRICHT

gpj.koopmans@prvlimburg.nl 
cultureleinfrastructuur@prvlimburg.nl 

De kopie per post graag zenden aan Orlando Festival, Postbus 246, 6460 AE Kerkrade, en per e-mail: info@orlandofestival.nl

Een grootscheeps protest kan dit onheil misschien nog afwenden.

Namens bestuur en staf,

Met vriendelijke groet,


Henk Guittart

Directeur/Artistiek leider Orlando Festival

Overzicht

Cookies & privacy

We gebruiken slechts functionele en analytische cookies. Verder niets!

Privacy policy | Sluit