Nieuws

Nicole Geerlings aangesteld als zakelijk leider / producente

Nieuwe invulling van de functie zakelijk leider.

Zoals we u in oktober al meedeelden, heeft Jurjen Toepoel een voltijd betrekking bij Opera Zuid aanvaard. De aldus ontstane vacature wordt per 1 januari 2021 door Nicole Geerlings ingevuld. Zij werkt al sinds december 2019 voor Orlando. Haar oorspronkelijke aanstelling is met een aantal uren uitgebreid, en zij werkt nu in teamverband met directeur/artistiek leider Henk Guittart aan de organisatie van zowel het Orlando Festival als de European Summer Course.

Overzicht

Cookies & privacy

We gebruiken slechts functionele en analytische cookies. Verder niets!

Privacy policy | Sluit