Musici

Michael Gees

Docent, 12 – 19 augustus 2021

Michael Gees’ biografie rechtvaardigt de term ‘exceptioneel’. Weinigen kunnen zoals hij bogen op een loopbaan voor zijn 15e levensjaar. Geboren in 1953 in een wereld vol klank en muziek, beide ouders zijn zangers, begint hij op driejarige leeftijd met pianospelen. De jeugdige pianist wint op zijn achtste de Steinway Competition en krijgt vervolgens een beurs om  aan het Mozarteum in Salzburg te studeren.

Als wonderkind wordt hij bejubeld als de ‘Westfaalse Mozart’, en hij vervolgt zijn studies aan the conservatoria van  Detmold en Wenen. Alles wijst in de richting van een loopbaan als internationaal gevierd pianist, ware het niet dat de begaafde jongeling er naar verlangde om de wereld van geluid op zijn eigen wijze te ontdekken, om op speelse wijze zijn eigen wezen te ervaren zoals de muziek van de grote meesters, om hun muziek opnieuw ‘uit te vinden’, noot voor noot, in plaats van zich te beperken tot een technisch studeer-regime.

Michael Gees ontvlucht op zijn 15e jaar de druk van een uitgestippeld concoursen-traject, stopt met naar school gaan, met naar het conservatorium gaan en met thuis wonen. Hij voorziet in zijn levensonderhoud door vreemde baantjes, werkt als archeologisch assistent en is gedurende twee jaren zeeman.

Het lot brengt hem terug naar de Hochschule für Musik und Theater in Hannover, waar hij zijn compositie studie opneemt en afsluit. Hij ontwikkelt zijn eigen pianistiek op hoog niveau, componeert een aantal werken, en word internationaal gevierd als buitengewoon begenadigd liedbegeleider van Christoph Prégardien, waarmee hij optreedt op de grote podia in Paris, Londen, New York en Tokio. Intussen ontwikkelt hij zijn voorkeur voor het combineren van muziek uit het verleden met inspiratie uit het heden en  krijgt een bijzondere reputatie voor zijn pianorecitals.

In 1989 richt Gees forum kunstvereint op in zijn woonplaats Gelsenkirchen; het Consol Theater, ook door hem opgericht, opent zijn deuren in 2001. Daar komen muziek- dans- en theaterprojecten van de grond, waaraan kinderen, jongeren en volwassenen deelnemen en uitgenodigd worden om hun eigen artistieke impulsen te ontdekken en realiseren.

Sinds 1996 verschenen er talloze cd’s op de labels forum kunstvereint, CPO en EMI, alle getuigend van de veelzijdigheid van Michael Gees.

Sinds 2008 is Michael Gees verbonden aan het Nederlandse label Challenge Classics. Zijn opname uit  2009 van Die Schöne Müllerin met Christoph Prégardien won the MIDEM Classical Award en werd uitgeroepen tot Recording of the Year. Michael Gees houdt zich bezig met solorecitals die op liefdevolle wijze breken met de traditie, met bijzondere liedrecitals, met melodrama’s en met theatermuziek. Hij doceert improvisatie aan de Hochschule für Musik te Keulen.

Improvisatie en spontaan componeren op Orlando

Mijn cursus is ontworpen voor musici die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een democratische wijze van muziek maken, aan een systematische ontdekking van de kracht van muziek, en aan geleide improvisatie ofwel spontaan componeren. Doel van de cursus is om de musicus te stimuleren om haar/zijn eigen muziek te creëren, hetgeen leidt tot een grotere mate van autoriteit en zelfvertrouwen als uitvoerder.

Op Orlando zal ik werken met de bestaande ensembles van professionele jonge musici en met amateurzangers en instrumentalisten in kleine creatieve ad hoc formaties. Ik begeleid hun ontwikkeling en het leerproces door creatief geconcentreerd luisteren aan te bieden, om hen te helpen hun doel te bereiken.

Het fundamentele doel is het aanmoedigen van het vertrouwen van de musicus in haar/zijn eigen creativiteit, een vaak sluimerend talent. De eerste pogingen tot improvisatie zijn natuurlijk embryonaal, maar door nauwlettend luisteren leren we te onderscheiden dat ze net zo veel evolutionair potentieel bevatten als de thema’s van bekende muziekstukken. In mijn lesgeven is er niets van waaruit men niet iets zou kunnen creëren.

We lenen ons oor aan muziek die vraagt om gehoord te worden. We willen spreekbuis worden van die muziek. We worden er van bewust dat stilte de creatieve voorwaarde is voor de geboorte van een nieuwe muzikale gebeurtenis.

We maken de volgende stap met ‘gezongen uitademingen’ en het empatisch delen van geluiden die we samen maken. Iedere noot heeft zijn eigen intrinsieke waarde. Geen enkele muzikaal gebaar is onjuist, als het opzettelijk is. We leren om optimaal bewustzijn in het moment toe te passen. We leren om te willen wat we produceren, op ieder moment. We vinden motieven die geschikt zijn om te herhalen; we passen de praktijk van de muzikale individuatie toe, en leren om dissonantie te zien als een verzoek van een musicus aan haar/zijn collega’s om deel uit te maken van een ontwikkeling die in beweging is gezet. We nodigen uit tot kameraadschap door een ad hoc muziekgezelschap te creëren; we leiden of laten ons leiden; we wisselen van aangenomen rol, we ervaren onszelf en anderen als scheppers van ideeën of als uitvoerders in dienst van die ideeën of van een idee dat spontaan in ons midden ontstaat. We ontdekken tijdelijke ‘wetten’ en ‘beperkingen’ van muzikale ontwikkeling: we observeren dit terwijl het zich voordoet. Om dit alles te ontdekken, komen we aan het begin een aantal formele ‘spelregels’ overeen: ABA vorm, sonatevorm, rondo vorm, heterofonie, polyfonie, strikt contrapunt, minimalisme, om een paar voorbeelden te geven. We leren om onze eigen wil om te ontwikkelen te herkennen, te ontsluieren en mee te delen, met zijn eigen natuurlijke tendens tot evolutie, net als de neiging tot stromen en voortdurend in beweging blijven, zoals we die in muziek aantreffen.

Overzicht musici

Cookies & privacy

We gebruiken slechts functionele en analytische cookies. Verder niets!

Privacy policy | Sluit