English
News

Hans Kox, centraal componist op het Orlando Festival 2019, overleden.

Hans Kox (1930-2019) wordt de centrale componist van Orlando 2019. Er zal een keuze van ongeveer twee uur uit zijn rijke kamermuziekoeuvre ten gehore worden gebracht.

Tot onze droefheid vernamen we vorige week dat Hans Kox, centraal componist op het Orlando Festival van 2019, op maandag 25 februari op 88-jarige leeftijd in zijn woonplaats Haarlem is overleden.

In de vaderlandse pers werd Kox beschreven als een voor ons zeer belangrijk componist, een groot vakman, die expressieve muziek schreef,  met een internationale allure. Ook werd er aan gerefereerd hoe zeer hij-zoals helaas gebruikelijk- onderschat werd in eigen land, en hoe hij in de zeventiger jaren ernstig beschadigd werd, door wat kan worden beschouwd als een vernietigende aanval op zijn componeren van de kant van de pers en van enkele van zijn collegae. Kox heeft zich echter niet tot zwijgen laten brengen, en heeft tot voor kort doorgecomponeerd aan een prachtig en rijk oeuvre. Vele CD’s getuigen van zijn importantie, zie ook http://hanskox.nl/media.

Kox vond ook in het recente verleden brilliante pleitbezorgers, zoals het Jenufa Kwartet, het label Attacca van Sieuwert Verster, dirigent Jaap van Zweden, de Zaterdag Matinee en vele anderen.

Voor mij waren er vele redenen om hem centraal componist te maken van onze 2019 editie. Allereerst de kwaliteit van zijn rijke kamermuziekoeuvre, de vele voor ons geschikte instrumentale bezettingen, en zeker was het ook een bescheiden poging om de algemene onderschatting en onderwaardering een beetje te compenseren.

In  tegenstelling tot mijn vriendschap met de vorige centrale componisten, Jonathan Dove en Louis Andriessen, kende ik Kox nauwelijks persoonlijk.

Na enkele dagen van persoonlijk contact in de 70’er jaren, toen ik in het War Requiem van Britten onder zijn leiding altviool speelde, als gast in het Concertgebouw Kamerorkest, gedurende een week waaraan ik mooie herinneringen bewaar, was ik zeer geroerd door ons contact op de waardevolle zondagmiddag van 10 februari, waarop we over zijn prachtige en belangwekkende kamermuziek spraken.

Een vrolijke en vreugdevolle middag was het, en ik was zeer onder de indruk van zijn blijmoedigheid en zijn krachtige optimisme.

We spraken over het programmeren van zo’n twee-en-een-half uur van zijn muziek, en ik ben dankbaar dat hij zijn voorkeuren nog heeft toegelicht. Ik had het hem zo graag gegund dat hij dit eerbetoon optimaal zou meemaken, met de serieuze uitvoeringen op Orlando door fantastische musici, hopelijk uitmondend in een mooie Hans Kox CD. Ook had ik me er op verheugd, en met mij de zeven jonge masterclass musici die ik al ingelicht had, om de pianokwartetten en het pianotrio in Haarlem aan hem te kunnen laten voorspelen, nog voor de zomer.

Ik spreek mede namens de Orlando musici als ik zeg dat we Hans enorm zullen missen deze zomer, en ik verzeker u dat we ons zullen inzetten om er een mooi tribuut van te maken, met de keuze van 14 composities uit zijn kamermuziek, die een periode bestrijken van 56 jaar van zijn componeren.

Henk Guittart

In de woorden van muziekjournalist Bas van Putten: “Zijn schitterend verzorgde partituren leggen getuigenis af van een intense melodische begaafdheid – alles zingt, ook het instrumentale – en dito technisch raffinement. […] Dynamische, onrustige muziek is het, met extreme contrasten tussen motorische striktheid en hymnische lyriek, ostinato en liberamente. Traditionele muziek ook, gedacht in termen van thematisch-motivische ontwikkeling, melodie en begeleiding, harmonie en contrapunt. Gevat in het kader van een sterk verruimde, maar altijd voelbare tonale ondergrond.”

Lees hier zijn biografie.

Overzicht

Cookies & privacy

We gebruiken slechts functionele en analytische cookies. Verder niets!

Privacy policy | Sluit