Nieuws

Advies Cultuurtank Limburg

Beste Orlando Vriendin / Vriend,

Staf en bestuur zijn-nog steeds- in afwachting van het verschijnen van het definitieve advies van de Cultuurtank Limburg, door de provincie aangekondigd in juli.

Inmiddels zitten we niet stil. We hebben het gerenommeerde organisatieadviesbureau Berenschot in de arm genomen, en hen gevraagd om een onafhankelijke contra-expertise met betrekking tot de 0 punten die SKL/Orlando voor het criterium gezonde bedrijfsvoering kreeg. Het doet ons genoegen dat het Berenschot rapport met heldere conclusies komt en op beschaafde wijze de vloer aanveegt met het conceptadvies van de Cultuurtank. We hebben dit rapport deze week aan de provincie gestuurd, in de hoop dat dit bij de bestuurders tot andere inzichten zal leiden. De begeleidende brief van het bestuur van SKL kunt u hier lezen.

Indien de Cultuurtank de argumenten in deze brief, ons eerdere verweer en de conclusies van Berenschot niet in het definitieve advies verwerkt met als gevolg een gecontinueerde subsidiëring van het Orlando Festival, zullen we de eerder aan u aangekondigde actie “Red Orlando” op touw zetten, en daarin de nadruk leggen op het belang voor Limburg en Nederland, en voor de (kamer)muziek. We zullen publiek, concertafnemers,  (oud-)musici, de Nederlandse componisten of hun erfgenamen, oud-bestuursleden, alle prominenten die we in onze omgeving hebben, alle zakelijke en artistieke relaties (inclusief de radio-omroepen, Zaterdagmatinee, Donemus, Nederlands Muziek Instituut) vragen om het belang van Orlando in woorden te vatten en op te sturen aan de provincie. Zodra we bericht ontvangen van de zijde van de provincie Limburg zullen we u weer berichten.

Namens de staf groet ik u hartelijk, en ik spreek de wens uit dat dit bericht u in goede gezondheid bereikt,

Henk Guittart, directeur/artistiek leider

Overzicht

Cookies & privacy

We gebruiken slechts functionele en analytische cookies. Verder niets!

Privacy policy | Sluit