Nieuws

Aan alle schrijvers van steunbetuigingen en protestbrieven inzake het met opheffing bedreigde Orlando Festival

Beste Orlando vriendin/vriend,

Allereerst namens bestuur en (bescheiden) staf onze hartelijke dank voor uw steun aan Orlando!

Maar liefst meer dan 200 personen hebben pittige en krachtige protesten geschreven, gericht aan gedeputeerde Koopmans van Cultuur.

We hebben op woensdag 2 september aan alle leden van Provinciale Staten van Limburg en de pers een selectie van citaten uit uw brieven gestuurd, 25 pagina’s pdf-bestand. En nog steeds komen er brieven binnen bij de heer Koopmans (en bij ons in kopie).

Op donderdag 3 september heeft Koopmans aan u een antwoord geschreven, dat velen onder u aan ons hebben doorgestuurd, daarbij blijk gevend van verbazing, zelfs verontwaardiging over de inhoud en toon van Koopmans’ brief.

Ook wij kijken op van het karakter van deze mededeling van Koopmans.

Twee zaken vallen op:

  • de rapportage van Berenschot wordt niet genoemd
  • Koopmans lijkt door te wijzen op de ‘discontinuering’ van de zijde van het Fonds Podiumkunsten (FPK) het advies van de Cultuurtank te willen legitimeren. Alsof ook het FPK het Orlando wil opheffen.

Over dat laatste: de waarheid omtrent de subsidie van het FPK is dat Orlando sinds 2013 al geen subsidie meer kreeg van het fonds. Alleen voor twee jaar (2019 en 2020) werd een incidentele jaarlijkse bijdrage van € 26.500 ontvangen. Hoe jammer het ook is dat we voor de komende jaren weer terugvallen naar nul, een afwijzing van een dergelijk bedrag (wijselijk niet genoemd door Koopmans) is niet levensbedreigend voor Orlando. Bovendien is er geen sprake van dezelfde gronden voor afwijzing als bij de Provincie; en al helemaal geen sprake van ‘discontinueren’, dat is een misleidend woord: zo werkt de subsidiëring van het FPK helemaal niet.

Aan die briefschrijvers die expliciet het Berenschot rapport hebben genoemd in hun protest vragen we om hun verbazing over het verzwijgen van de Berenschot-rapportage aan Koopmans te melden. En als u in uw eigen woorden uw verbazing wilt uiten over het onterecht ten tonele voeren van het FPK, graag!

Koopmans bekritiseert nota bene zelf het FPK, omdat er te weinig geld naar de provincie gaat. En los daarvan; het zou hem, en dus Provinciale Staten, sieren om juist dan instellingen als Orlando, die kennelijk vaak door het Rijk als ‘provinciaal’ worden gezien, te steunen met provinciale subsidie, als het Rijk het laat afweten.

Met vriendelijke groet,

Henk Guittart

Overzicht

Cookies & privacy

We gebruiken slechts functionele en analytische cookies. Verder niets!

Privacy policy | Sluit